Działalność usługowa
 

Jesteśmy spółką miejską, prowadzącą działalność podstawową w zakresie poboru wody z ujęć podziemnych, uzdatniania i dystrybucji wody dla mieszkańców miasta Giżycko i częściowo gminy Giżycko oraz odbiór i oczyszczanie ścieków . . . . . .czytaj dalej

 

Ponadto Oferujemy:

Doradztwo techniczne w zakresie wodociągów i kanalizacji

Wykonawstwo robót remontowych i inwestycyjnych urządzeń wod-kan.

Eksploatowanie ujęć wody, stacji hydroforowych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, zbiorników bezodpływowych

* - w obrębie miasta i gminy Giżycko

Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl