Kontakt:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
Obwodowa 6 11-500 Giżycko
NIP: 8451002258
Tel. 87 429 91 71 , fax 87 429 91 70 e-mail: pwikgizycko@home.pl

Kapitał Zakładowy: 43.336.600,00 PLN
Konta bankowe:
Santander Bank Polska S.A. O/Olsztyn 42 1500 1298 1212 9001 8066 0000
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku 70 9343 0005 0012 3611 2000 0010

Dane KRS: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O O Dane NIP: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O O Dane REGON: PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP Z O O

Telefony, stanowiska :
tel
 
Dyrektor 874 299 172
Kierownik Wydz. Wodociągów i Kanalizacji 874 299 175 kierownik-dw@pwikgizycko.pl
Oczyszczalnia Ścieków w Bystrym
Kierownik Oczyszczalni Ścieków
874 285 150
505 924 786
oczyszczalnia@pwikgizycko.pl
kierownik-do@pwikgizycko.pl
Laboratorium środowiskowe 506 365 292
874 293 377
laboratorium@pwikgizycko.pl
Obsługa handlowa odbiorców 874 299 177 sprzedaz@pwikgizycko.pl
874 299 187
Inspektor Ochrony Danych Osobowych   daneosobowe@pwikgizycko.pl

Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl