SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
 

Przedsiębiorstwo odbiera i oczyszcza ścieki z terenu miasta Giżycko, części gminy Giżycko - (Antonowo, Bystry, Perkunowo, Wilkasy, Piekna Góra, Sulimy) oraz Kruklanki. Sieć kanalizacji sanitarnej ma łączną długość 70,5 km. W skład systemu odbioru i unieszkodliwiania ścieków wchodzi 10 przepompowni oraz oczyszczalnia z węzłem obróbki osadów pościekowych. Łącznie na oczyszczalnię odprowadza się ok 2,4 mln m3 ścieków.

Główne kolektory i kierunki odbioru ścieków z terenów sąsiednich gmin.

 

Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl