PRODUKCJA NAWOZU "ZÓWAN"Decyzją Nr  205/08 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z dn. 17.X.2008r, na pdst. art.4ust.2 ustawy z dnia 10.VII.2007r. o nawozach i nawożeniu, wydał zezwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego pn. "ZÓWAN" produkowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W badaniach rolniczych przeprowadzonych przez Instytut Uprawy , Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, udowodniono korzystny wpływ nawozu ZÓWAN na plonowanie roślin testowych (rajgras i kukurydzy) i pobieranie składników pokarmowych. Zastosowanie nawozu zwiększa zawartość fosforu i potasu w glebie. Nawóz jest przydatny do nawożenia roślin rolniczych w uprawach polowych, na gruntach ornych, zwłaszcza na glebach o małej zawartości materii organicznych i przysfajalnego fosforu.

Wpływ nawożenia na wzrost kukurydzy:
1 - bez nawożenia;
7 - ZÓWAN 400g;
12 - ZÓWAN 400g + N;
13 - ZÓWAN 400g + NP.

 

Wpływ nawozu ZÓWAN na wzrost kukurydzy:
1 - kontrola bez nawożenia
6 - ZÓWAN 200g


Niżej podajemy zawartość podstawowych składników nawozowych w kg w 1 tonie suchej masy nawozu w porównaniu do 1 tony obornika

Składnik

ZÓWAN Obornik
Azot (N)

41,50 20,00
Fosfor (P2O5)

84,50 12,00
Potas (K2O)

6,10 28,00
Wapń (CaO)

103,00 20,00
Magnez (MgO)

19,00 8,00
Substancja organiczna

570,30 880,00

 


INSTRUKCJA STOSOWANIA I PRZECHOWYWANIA NAWOZU "ZÓWAN"

Zakres stosowania
Nawóz organiczny ZÓWAN można stosować na wszystkich rodzajach gleb, pod wszystkie rośliny uprawy polowej za wyjątkiem warzyw i owoców przeznaczonych do bezpośredniego spożycia. Szczególnie polecany jest do stosowania na glebach lekkich, o małej zawartości materii organicznej, a także do rekultywacji gruntów i gleb zdegradowanych.
Dawki
W rolnictwie ZÓWAN można stosować w dawkach do 20 ton świeżej masy na hektar jeden raz w ciągu trzech lat na tym samym polu. W rekultywacji gruntów można stosować do 50 ton nawozu na hektar.


Sposób i terminy stosowania
:
ZÓWAN stosuje się wiosną lub jesienią przed siewem lub sadzeniem roślin.
Nawóz należy równomiernie rozprowadzić na powierzchni pola i wymieszać z glebą przy pomocy narzędzi uprawowych.Przechowywanie
:
Luzem w pryzmach na utwardzonym podłożu, zabezpieczony przed przedostawaniem się odcieków do wód powierzchniowych.

 


Warianty udostępniania nawozu "ZÓWAN":

  1. Odbiór własnym transportem, załadunek PWIK Sp. z o.o.
    - cena  1,63zł/tonę + 23%VAT
    cena obejmuje: nawóz, załadunek
  2. Dostawa PWIK Sp. z o.o. do odbiorcy wraz z rozrzuceniem na polu  
    - cena 16,26zł/tonę + 23%VAT
    cena obejmuje: nawóz, załadunek, transport do 10 km, rozrzucenie na polu

UWAGA: PWiK Sp. z o.o. wykonuje dostawy nawozu w warunkach określonych w pkt.2 w promieniu do 10km od Oczyszczalni Ścieków

Materiały do pobrania:
folder reklamowy, zezwolenie na obrót nawozem ZÓWAN, instrukcja stosowania

 

Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl