8 7  4 2 8  2 5  6 0

ZGLOŚ AWARIĘ WOD-KAN W MIEŚCIE