C E N N I K OPŁAT ZA USŁUGI (pełen cennik do pobrania)

L.p.

Pozycja

Cena

[za godz **. najmu]
[szt.,mb,t]

1

Opróżnianie szamba  PN 90 PKWiU 90.00.12

209,00 zł

 

2

Czyszczenie kanalizacji sam. specjalistycznym

428,00 zł

 

3

Czyszczenie kanalizacji sam. specjalistycznym (*)

561,00 zł

 
4
Czyszczenie kanalizacji przyczepą SmartTrailer
267,00 zł

 

5

Inspekcja Video kanalizacji

225,00 zł

9,00 zł

Inspekcja Video kanalizacji nowej

180,00 zł

7,00 zł

6(*)

Inspekcja Video kanalizacji (*)

     275,00 zł

11,00 zł

Inspekcja Video kanalizacji nowej (*)

     220,00 zł

9,00 zł

7

Lokalizacja przyłącza kanalizacyjnego za 1 szt.

 

87,00 zł

8

Ponowne uruchomienie przył. wodociągowego

 

108,00 zł

9 Nawóz do uprawy roślin ZÓWAN   1,63zł/t - bez transportu PWIK
16,26zł/t - transport PWIK
10 Wymiana zaworu antyskażeniowego
66,00zł


Ceny nie zawierają podatku VAT

**- Czas pracy sprzętu liczony jest od momentu wyjazdu do klienta do momentu powrotu
do bazy lub do miejsca pracy na sieci miejskiej w Giżycku

(*) - praca w godzinach nadliczbowych, w święta i dni ustawowo wolne od pracy.

*************************************************************************************

Nieczystości ciekłe

Cena za 1m3

Stężenie ChZT
[mm/l]

Charakterystyka

Netto*

 

BYTOWE

≤3000

- powstałe w wyniku funkcjonowania gospodarstwach domowych

13,29

PRZEMYSŁOWE

≤4000

- powstałe w związku z prowadzoną działalnością handlową / przemysłową / składową / usługową / transportową 

17,72

4001 ÷ 6000

26,58

6001 ÷ 8000

35,44

8001 ÷ 10000
44,30
> 10000 uwarunkowania specjalne

* Ceny nie zawierają podatku VAT

uwarunkowania specjalne : przyjęcie do punktu odbioru nieczystości płynnych o stężeniu ChZT > 10000 wymaga indywidualnego określenia możliwości zagospodarowania , warunków dostaw i cen


Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl
www.pwikgizycko.pl