Inspekcje video kanalizacji
 

Obecnie większość inwestorów zlecających roboty sanitarne polegające na budowie nowych kanalizacji wymaga, aby do protokołu odbioru był dołączony raport z przeprowadzonej inspekcji video kanału.

Technika video pozwala na sprawdzenie kanału pod kątem stanu technicznego, szczelności  umożliwia wykrycie przecieków wód podskórnych i gruntowych.
Posiadanie informacji o stanie technicznym kanałów ogranicza koszty związane z pracami remontowymi - pozwala na precyzyjne ustalenie miejsca awarii, co znacznie skraca prace ziemne, które w znacznym stopniu podwyższają koszt usunięcia awarii, lub też w całości eliminuje konieczność przeprowadzania prac ziemnych przy zastosowaniu technik bezwykopowej renowacji kanałów.

 

 

Firma nasza prowadzi w tym zakresie usługi, polegające na:

 • wykonywaniu inspekcji kanałów o średnicy od 100mm do 800mm. 
 • wykrywaniu nieszczelności sieci ,
 • ustalaniu podłączeń wód opadowych do sieci ks. oraz ścieków bytowych to kanalizacji burzowej

Posiadamy sprzęt za pomocą, którego możemy wykonać pełną dokumentację techniczną kanału:

   • FILM VHS (lub w formacie avi)
   • RAPORT ORAZ OCENA TECHNICZNA KANAŁU
   • TABLO ISTOTNYCH SZCZEGÓŁÓW INSPEKCJI

Kontakt: 874299189, m_sosnowicz@pwikgizycko.pl , cennik usług


Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl
www.pwikgizycko.pl