Usługi sprzętowe
 

Koparko Ładowarka JCB 3CX


Geometria wysięgnika i ramienia koparkowego pozwala na wysoki kąt obrotu łyżki zapewniający doskonałe utrzymanie urobku w łyżce podczas podnoszenia na maksymalną wysokość do wyładunku oraz na kopanie bardzo blisko maszyny dla zwiększenia zasięgu kopania. System kontroli prędkości hydrauliki HSC współpracujący z podwójną pompą zębatą dostosowuje prędkość i moc do warunków pracy, pozwala na uzyskanie maksymalnej trakcji z jednoczesnym ograniczeniem zużycia paliwa i poprawieniem kontroli w pracy ładowarkowej. Wysięgnik ładowarkowy w układzie równoległym, potężna siła wyrywająca, wysoki udźwig i zasięg zapewniają wydajną i bezpieczną pracę maszyną


Samochód kombinowany Typ SCK


Samochody specjalne do czyszczenia kanalizacji typu SCK przeznaczone są do:
. czyszczenia kanałów o średnicach od 50 do 600mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego zasysania nieczystości do zbiornika osadu, przy użyciu układu ssąco-tłoczącego,
. usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych,
. wypompowywania wody z zalanych piwnic, głębokich dołów, różnego rodzaju zbiorników.

Usługi wykonywane są w obrębie terytorialnym miasta Giżycko, przy dodatnich temperaturach atmosferycznych.

Przyjęcie zlecenia na użycie samochodu specjalnego poza Giżyckiem jest zależne od posiadanych mocy przerobowych i wymaga uprzedniego uzgodnienia z dysponentem sprzętu.

Odbiór ścieków z zbiorników bezodpływowoych (szamb)
Usługę wykonujemy przy użyciu przyczepy asenizacyjnej o pojemności 9m3

Dostawa nawozów organicznych
- produkowany na bazie osadów pościekowych
- posiada bardzo wysoką zawartość fosforu, wapnia i azotu
- usługa dostawy może obejmować hydrosiem osadów płynnych lub rozprowadzenie przy pomocy rozrzutnika


Copyright (C) 2009 PWIK Sp. z o.o.
Biuletyn Informacji Publicznej
pwikgizycko@home.pl