PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOW I KANALIZACJI SP. Z O.O.

  O B W O D O W A    6     1 1 - 5 0 0  G I Ż Y C K O   

  tel. +48 87 4299171 , fax 87 4299170, e mail: pwikgizycko@home.pl